Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-22 Stoppdatum 1998-09-22
Mängd (ton): 18,31 Kostnad totalt: 11705
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: