Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-07 Stoppdatum 1999-10-08
Mängd (ton): 20,97 Kostnad totalt: 14669
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: