Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-13 Stoppdatum 2001-11-13
Mängd (ton): 21,00 Kostnad totalt: 18630
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: