Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-08 Stoppdatum 2002-09-08
Mängd (ton): 20,60 Kostnad totalt: 19342
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: