Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-19 Stoppdatum 2003-09-19
Mängd (ton): 21,50 Kostnad totalt: 20867
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: