Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-08 Stoppdatum 2004-12-08
Mängd (ton): 20,90 Kostnad totalt: 20046
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: