Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-21 Stoppdatum 2008-10-22
Mängd (ton): 11,97 Kostnad totalt: 15723
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: