Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: METSJÖ, 756 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-27 Stoppdatum 2010-09-27
Mängd (ton): 3,77 Kostnad totalt: 4982
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: