Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN006, 760 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-26 Stoppdatum 2010-10-26
Mängd (ton): 5,92 Kostnad totalt: 8507
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: