Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-07-15 Stoppdatum 1991-07-15
Mängd (ton): 165,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: