Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 1983
Startdatum: 1983-11-15 Stoppdatum 1983-11-15
Mängd (ton): 882,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Mesakalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: