Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-20 Stoppdatum 2003-07-20
Mängd (ton): 81,80 Kostnad totalt: 48069
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: