Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-11 Stoppdatum 2004-08-11
Mängd (ton): 86,75 Kostnad totalt: 42517
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: