Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-27 Stoppdatum 2005-07-27
Mängd (ton): 80,09 Kostnad totalt: 45731
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: