Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-21 Stoppdatum 2009-07-21
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 22228
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: