Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergasjön, 101122 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-04 Stoppdatum 2002-09-04
Mängd (ton): 4,21 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: