Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BALLSJÖN, 775 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-17 Stoppdatum 2009-07-17
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 8003
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: