Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 784 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-15 Stoppdatum 1994-09-15
Mängd (ton): 19,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: