Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMMARTJÄRNEN, 787 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-01 Stoppdatum 1998-09-30
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 13700
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: