Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMMARTJÄRNEN, 787 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-24 Stoppdatum 2004-07-24
Mängd (ton): 19,56 Kostnad totalt: 15432
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: