Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMMARTJÄRNEN, 787 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-01 Stoppdatum 2008-09-01
Mängd (ton): 20,28 Kostnad totalt: 24701
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: