Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMMARTJÄRNEN, 787 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-16 Stoppdatum 2010-09-16
Mängd (ton): 6,83 Kostnad totalt: 9021
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: