Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOTTENSJÖN, 789 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-06-15 Stoppdatum 1995-06-15
Mängd (ton): 85,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: