Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOTTENSJÖN, 789 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-10 Stoppdatum 2004-08-10
Mängd (ton): 85,51 Kostnad totalt: 41890
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: