Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOTTENSJÖN, 789 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-25 Stoppdatum 2005-07-25
Mängd (ton): 85,47 Kostnad totalt: 48803
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: