Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOTTENSJÖN, 789 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-15 Stoppdatum 2009-07-15
Mängd (ton): 53,00 Kostnad totalt: 47115
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: