Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LUNDSTRÖMSTJÄRNEN, 802 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-15 Stoppdatum 2010-09-15
Mängd (ton): 7,75 Kostnad totalt: 10233
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: