Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-23 Stoppdatum 2001-07-23
Mängd (ton): 100,00 Kostnad totalt: 49532
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: