Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-10 Stoppdatum 2004-08-10
Mängd (ton): 49,13 Kostnad totalt: 24074
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: