Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-20 Stoppdatum 2005-07-20
Mängd (ton): 50,25 Kostnad totalt: 28692
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: