Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-02 Stoppdatum 2006-08-02
Mängd (ton): 50,00 Kostnad totalt: 32700
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: