Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-14 Stoppdatum 2009-07-14
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 17779
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: