Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMEVATTNET, 818 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-16 Stoppdatum 2009-07-16
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 12447
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: