Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BRÅRUDSVATTNET, 839 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-28 Stoppdatum 2000-07-28
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 4334
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: