Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BRÅRUDSVATTNET, 839 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-20 Stoppdatum 2007-07-20
Mängd (ton): 5,83 Kostnad totalt: 6355
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: