Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BRÅRUDSVATTNET, 839 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-16 Stoppdatum 2010-09-16
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 8078
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: