Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORTJÄRN, 847 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-09 Stoppdatum 2010-08-09
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 16520
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: