Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSTJÄRNET, 849 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-11 Stoppdatum 2006-07-11
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 9800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: