Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA OLEVATTNET, 855 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-01 Stoppdatum 1998-08-31
Mängd (ton): 9,60 Kostnad totalt: 4401
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: