Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA OLEVATTNET, 855 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-10-15 Stoppdatum 1994-10-15
Mängd (ton): 10,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: