Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA OLEVATTNET, 855 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-31 Stoppdatum 2002-07-31
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 5433
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: