Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA OLEVATTNET, 855 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-03 Stoppdatum 2006-08-03
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 6527
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: