Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLEVATTNET, 857 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-20 Stoppdatum 2009-07-20
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8890
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: