Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: JÄRNSJÖN, 863 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-07-15 Stoppdatum 1995-07-15
Mängd (ton): 25,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: