Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: JÄRNSJÖN, 863 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-02 Stoppdatum 2001-08-02
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 12708
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: