Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: JÄRNSJÖN, 863 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-18 Stoppdatum 2007-07-18
Mängd (ton): 19,95 Kostnad totalt: 21746
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: