Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLSJÖ, 867 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-20 Stoppdatum 2009-07-20
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 6222
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: