Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BARONETJÄRNEN, 871 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-11 Stoppdatum 2002-07-11
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 3900
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: