Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BARONETJÄRNEN, 871 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-11 Stoppdatum 2006-07-11
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 4900
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: