Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BARONETJÄRNEN, 871 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-15 Stoppdatum 2010-09-15
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 6463
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: